Projektbeskrivning

Tina
Nordström

Foto: Lennart Weibull

Tina
Nordström

Foto: Lennart Weibull

Tina “Mat-Tina” Nordström är en av Sveriges mest kända och folkkära kockar och har synts i TV-rutan under en lång tid.

Vårt samarbete sträcker sig ett par år bakåt och fokus har varit att utveckla Tinas närvaro i sociala medier och ta fram/underhålla en hemsida som kan fungera som landningsplats och hub för all trafik från de digitala kanalerna: information om samarbetspartners, recept med mera.

Vår roll är att klippa film, skapa och planera content med mera. Vi fungerar även som projektledare/koordinator gentemot Tinas samarbetspartners och ser till att gemensamma kampanjer med partners planeras och utförs enligt plan.

tina.se

@mat_tina

Länkar

tina.se
facebook
Instagram